श्री वामन स्तोत्रम् || Sri Vamana Stotra

श्री वामन स्तोत्रम् || Sri Vamana Stotra

अदितिरुवाच ।यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपादतीर्थश्रवश्श्रवण मङ्गलनामधेय ।


आपन्नलोकवृजिनोपशमोदाऽऽद्य शं नः

कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ १ ॥


विश्वाय विश्वभवनस्थिति सम्यमाय

स्वैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने ।


स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितवूर्णबोध-

व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ २ ॥आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मी-

र्द्यौभूरसास्सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः ।


ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टा-

त्त्वत्तो नृणां किमु सपत्नजयादिराशीः ॥ ३ ॥


|| इति श्रीमद्भागवते श्रीवामन स्तोत्रं ||

Sri Vamana Stotra


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां