Subscribe Us

श्री शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली || Shiva Kailasa Ashtottara Shatanamavali

श्री शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Shiva Kailasa Ashtottara Shatanamavali • ॐ श्रीमहाकैलासशिखरनिलयाय नमोनमः ।
 • ॐ हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमोनमः ।
 • ॐ वामभागकलत्रार्धशरीराय नमोनमः ।
 • ॐ विलसद्दिव्यकर्पूरदिव्याभाय नमोनमः ।
 • ॐ कोटिकन्दर्पसदृशलावण्याय नमोनमः । 
 • ॐ रत्नमौक्तिकवैडूर्यकिरीटाय नमोनमः ।
 • ॐ मंदाकिनीजलोपेतमूर्धजाय नमोनमः ।
 • ॐ चारुशीतांशुशकलशेखराय नमोनमः ।
 • ॐ त्रिपुण्ड्रभस्मविलसत्फालकाय नमोनमः ।
 • ॐ सोमपावकमार्ताण्डलोचनाय नमोनमः । 
 • ॐ वासुकीतक्षकलसत्कुण्डलाय नमोनमः ।
 • ॐ चारुप्रसन्नसुस्मेरवदनाय नमोनमः ।
 • ॐ समुद्रोद्भूतगरलकंधराय नमोनमः ।
 • ॐ कुरंगविलसत्पाणिकमलाय नमोनमः ।
 • ॐ परश्वधद्वयलसद्दिव्यकराब्जाय नमोनमः ।
 • ॐ वराभयप्रदकरयुगलाय नमोनमः ।
 • ॐ अनेकरत्नमाणिक्यसुहाराय नमोनमः ।
 • ॐ मौक्तिकस्वर्णरुद्राक्षमालिकाय नमोनमः ।
 • ॐ हिरण्यकिंकिणीयुक्तकंकणाय नमोनमः ।
 • ॐ मंदारमल्लिकादामभूषिताय नमोनमः । 
 • ॐ महामातंगसत्कृत्तिवसनाय नमोनमः ।
 • ॐ नागेंद्रयज्ञोपवीतशोभिताय नमोनमः ।
 • ॐ सौदामिनीसमच्छायसुवस्त्राय नमोनमः ।
 • ॐ सिंजानमणिमंजीरचरणाय नमोनमः ।
 • ॐ चक्राब्जध्वजयुक्तांघ्रिसरोजाय नमोनमः । 
 • ॐ अपर्णाकुचकस्तूरीशोभिताय नमोनमः ।
 • ॐ गुहमत्तेभवदनजनकाय नमोनमः ।
 • ॐ बिडौजोविधिवैकुण्ठसन्नुताय नमोनमः ।
 • ॐ कमलाभारतींद्राणीसेविताय नमोनमः ।
 • ॐ महापंचाक्षरीमन्त्रस्वरूपाय नमोनमः । 
 • ॐ सहस्रकोटितपनसंकाशाय नमोनमः ।
 • ॐ अनेककोटिशीतंशुप्रकाशाय नमोनमः ।
 • ॐ कैलासतुल्यवृषभवाहनाय नमोनमः ।
 • ॐ नंदीभृंगीमुखानेकसंस्तुताय नमोनमः ।
 • ॐ निजपादांबुजासक्तसुलभाय नमोनमः । 
 • ॐ प्रारब्धजन्ममरणमोचनाय नमोनमः ।
 • ॐ संसारमयदुःखौघभेषजाय नमोनमः ।
 • ॐ चराचरस्थूलसूक्ष्मकल्पकाय नमोनमः ।
 • ॐ ब्रह्मादिकीटपर्यन्तव्यापकाय नमोनमः ।
 • ॐ सर्वसहामहाचक्रस्यन्दनाय नमोनमः । 
 • ॐ सुधाकरजगच्छक्षूरथांगाय नमोनमः ।
 • ॐ अथर्वऋग्यजुस्सामतुरगाय नमोनमः ।
 • ॐ सरसीरुहसंजातप्राप्तसारथये नमोनमः ।
 • ॐ वैकुण्ठसायविलसत्सायकाय नमोनमः ।
 • ॐ चामीकरमहाशैलकार्मुकाय नमोनमः । 
 • ॐ भुजंगराजविलसत्सिञ्जिनीकृतये नमोनमः ।
 • ॐ निजाक्षिजाग्निसन्दग्ध त्रिपुराय नमोनमः ।
 • ॐ जलंधरासुरशिरच्छेदनाय नमोनमः ।
 • ॐ मुरारिनेत्रपूजांघ्रिपंकजाय नमोनमः ।
 • ॐ सहस्रभानुसंकाशचक्रदाअय नमोनमः । 
 • ॐ कृतान्तकमहादर्पनाशनाय नमोनमः ।
 • ॐ मार्कण्डेयमनोभीष्टदायकाय नमोनमः ।
 • ॐ समस्तलोकगीर्वाणशरण्याय नमोनमः ।
 • ॐ अतिज्वलज्वालामालविषघ्नाय नमोनमः ।
 • ॐ शिक्षितांधकदैतेयविक्रमाय नमोनमः । 
 • ॐ स्वद्रोहिदक्षसवनविघाताय नमोनमः ।
 • ॐ शंबरांतकलावण्यदेहसंहारिणे नमोनमः ।
 • ॐ रतिप्रार्तितमांगल्यफलदाय नमोनमः ।
 • ॐ सनकादिसमायुक्तदक्षिणामूर्तये नमोनमः ।
 • ॐ घोरापस्मारदनुजमर्दनाय नमोनमः । 
 • ॐ अनन्तवेदवेदान्तवेद्याय नमोनमः ।
 • ॐ नासाग्रन्यस्तनिटिलनयनाय नमोनमः ।
 • ॐ उपमन्युमहामोहभंजनाय नमोनमः ।
 • ॐ केशवब्रह्मसंग्रामनिवाराय नमोनमः ।
 • ॐ द्रुहिणांभोजनयनदुर्लभाय नमोनमः । 
 • ॐ धर्मार्थकामकैवल्यसूचकाय नमोनमः ।
 • ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणाय नमोनमः ।
 • ॐ अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमोनमः ।
 • ॐ कोलाहलमहोदारशमनाय नमोनमः ।
 • ॐ नारसिंहमहाकोपशरभाय नमोनमः । 
 • ॐ प्रपंचनाशकल्पान्तभैरवाय नमोनमः ।
 • ॐ हिरण्यगर्भोत्तमांगच्छेदनाय नमोनमः ।
 • ॐ पतंजलिव्याघ्रपादसन्नुताय नमोनमः ।
 • ॐ महाताण्डवचातुर्यपंडिताय नमोनमः ।
 • ॐ विमलप्रणवाकारमध्यगाय नमोनमः । 
 • ॐ महापातकतूलौघपावनाय नमोनमः ।
 • ॐ चंडीशदोषविच्छेदप्रवीणाय नमोनमः ।
 • ॐ रजस्तमस्सत्त्वगुणगणेशाय नमोनमः । 
 • ॐ दारुकावनमानस्त्रीमोहनाय नमोनमः ।
 • ॐ शाश्वतैश्वर्यसहितविभवाय नमोनमः । 
 • ॐ अप्राकृतमहादिव्यवपुस्थाय नमोनमः ।
 • ॐ अखंडसच्छिदानन्दविग्रहाय नमोनमः ।
 • ॐ अशेषदेवताराध्यपादुकाय नमोनमः ।
 • ॐ ब्रह्मादिसकलदेववन्दिताय नमोनमः ।
 • ॐ पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशतुरीयाय नमोनमः । 
 • ॐ वसुन्धरमहाभारसूदनाय नमोनमः ।
 • ॐ देवकीसुतकौन्तेयवरदाय नमोनमः ।
 • ॐ अज्ञानतिमिरध्वान्तभास्कराय नमोनमः ।
 • ॐ अद्वैतानन्दविज्ञानसुखदाय नमोनमः ।
 • ॐ अविद्योपाधिरहितनिर्गुणाय नमोनमः । 
 • ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रपूरिताय नमोनमः ।
 • ॐ गंधशब्दस्पर्शरूपसाधकाय नमोनमः ।
 • ॐ अक्षराक्षरकूटस्थपरमाय नमोनमः ।
 • ॐ षोडशाब्दवयोपेतदिव्यांगाय नमोनमः ।
 • ॐ सहस्रारमहापद्ममण्डिताय नमोनमः । 
 • ॐ अनन्तानन्दबोधांबुनिधिस्थाय नमोनमः ।
 • ॐ अकारादिक्षकारान्तवर्णस्थाय नमोनमः ।
 • ॐ निस्तुलौदार्यसौभाग्यप्रमत्ताय नमोनमः ।
 • ॐ कैवल्यपरमानन्दनियोगाय नमोनमः ।
 • ॐ हिरण्यज्योतिविभ्राजत्सुप्रभाय नमोनमः । 
 • ॐ ज्योतिषांमूर्तिमज्योतिरूपदाय नमोनमः ।
 • ॐ अनौपम्यमहासौख्यपदस्थाय नमोनमः ।
 • ॐ अचिंत्यमहिमाशक्तिरंजिताय नमोनमः ।
 • ॐ अनित्यदेहविभ्रांतिवर्जिताय नमोनमः ।
 • ॐ सकृत्प्रपन्नदौर्भाग्यच्छेदनाय नमोनमः ।
 • ॐ षट्त्रिंशत्तत्त्वप्रशादभुवनाअय नमोनमः ।
 • ॐ आदिमध्यान्तरहितदेहस्थाय नमोनमः ।
 • ॐ परानन्दस्वरूपार्थप्रबोधाय नमोनमः ।
 • ॐ ज्ञानशक्तिकृयाशक्तिसहिताय नमोनमः ।
 • ॐ पराशक्तिसमायुक्तपरेशाय नमोनमः । 
 • ॐ ओंकारानन्दनोद्यानकल्पकाय नमोनमः ।
 • ॐ ब्रह्मादिसकलदेववन्दिताय नमोनमः । 

Shri Shiva Kailasa Ashtottara Shatanamavali


॥ श्री महाकैलासाष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा ॥

टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां