Subscribe Us

माँ गौरी अष्टोत्तर शतनामावली - Maa Gauri Ashtottara Shatanamavali


ॐ शिवायै नमः
ॐ श्रीमहाविद्यायै नमः
ॐ श्रीमन्मुकुटमण्डितायै नमः
ॐ कल्याण्यै नमः
ॐ करुणारससागरायै नमः
ॐ कमलाराध्यायै नमः
ॐ कालिप्रभृतिसंसेव्यायै नमः
ॐ कमलासनसंस्तुतायै नमः
ॐ अम्बिकाय नमः
ॐ अनेकसौभाग्यदात्र्यै नमः
ॐ आनन्दविग्रहायै नमः
ॐ ईक्षणत्रयसंयुक्ताय नमः
ॐ हृत्सरोरुहवासिन्यै नमः
ॐ आद्यन्तरहितायै नमः
ॐ अनेककोटिभास्करप्रभायै नमः
ॐ ईश्वरोत्संगनिलयायै नमः
ॐ ईतिबाधाविनाशिन्यै नमः
ॐ इन्दिरारतिसंसेव्यायै नमः
ॐ ईश्वरार्धशरीरिण्यै नमः
ॐ लक्ष्म्यर्थरूपायै नमः
ॐ लक्ष्मीशब्रह्मेशामरपूजितायै नमः
ॐ उत्पत्यादिविनिर्मुक्तायै नमः
ॐ विद्याप्रतिपादिन्यै नमः
ॐ ऊर्ध्वलोकप्रदाय नमः
ॐ हानिवृद्धिविवार्जितायै नमः
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः

ॐ सर्वलभ्यायै नमः
ॐ गुरुमूर्तिस्वरूपायै नमः
ॐ समस्तप्राणिनिलयायै नमः
ॐ सर्वलोकसुन्दर्यै नमः
ॐ कामाक्ष्यै नमः
ॐ कामदात्र्य नमः
ॐ कामेशाङ्कनिवासिन्यै नमः
ॐ हरार्धदेहायै नमः
ॐ कल्हारभूषिताय नमः
ॐ हरिलोचनायै नमः
ॐ ललितायै नमः
ॐ लाकिनीसेव्याय नमः
ॐ लब्धैश्वर्यप्रवर्तिन्यै नमः
ॐ ह्रींकारपद्मनिलयायै नमः
ॐ ह्रींकारनवकौस्तुभायै नमः
ॐ समस्तलोकजनन्यै नमः
ॐ सर्वभूतेश्वर्यै नमः
ॐ करीन्द्रारूढसंसेव्याय नमः
ॐ कमलेशसहोदर्यै नमः
ॐ गणेशगुहाम्बायै नमः
ॐ ह्रींकारबिन्दुलक्षितायै नमः
ॐ एकाक्षर्य नमः
ॐ एकरूपायै नमः
ॐ ऐश्वर्यफलदायिन्यै नमः
ॐ ओंकारवर्णनिलयायै नमः
ॐ औदार्यादिप्रदायै नमः

ॐ गायत्र्यै नमः
ॐ गिरिराजकन्याय नमः
ॐ गूढार्थबोधिन्यै नमः
ॐ चन्द्रशेखरार्धाङ्ग्य नमः
ॐ चूडामणिभूषितायै नमः
ॐ जातीचंपकपुन्नागकेतकीकुसुमार्चितायै नमः
ॐ तनुमध्यायै नमः
ॐ दानवेन्द्रसंहर्त्र्य नमः
ॐ दीनरक्षिण्यै नमः
ॐ स्वधर्मपरसंसेव्यायै नमः
ॐ धनधान्याभिवृद्धिदाय नमः
ॐ नारायण्यै नमः
ॐ नामरूपविवर्जिताय नमः
ॐ अपराजितायै नमः
ॐ परमानन्दरूपायै नमः
ॐ परमानन्ददायै नमः
ॐ पाशाङ्कुशाभयवरविलसत्करपल्लवायै नमः
ॐ पुराणपुरुषसेव्यायै नमः
ॐ पुष्पमालाविराजिताय नमः
ॐ फणीन्द्ररत्नशोभाढ्यायै नमः
ॐ बदरीवनवासिन्यै नमः
ॐ बालायै नमः
ॐ विक्रमसंहृष्टायै नमः
ॐ बिम्बोष्ठ्य नमः
ॐ बिल्वपूजितायै नमः
ॐ बिन्दुचक्रैकनिलयाय नमः

ॐ भवारण्यदवानलायै नमः
ॐ भवान्यै नमः
ॐ भवरोगघ्न्यै नमः
ॐ भवदेहार्धधारिण्य नमः
ॐ भक्तसेव्यायै नमः
ॐ भक्तगण्यायै नमः
ॐ भाग्यवृद्धिप्रदायिन्यै नमः
ॐ भूतिदात्र्यै नमः
ॐ भैरवादिसंवृताय नमः
ॐ माहेश्वर्यै नमः
ॐ सर्वेष्टायै नमः
ॐ श्रीमहादेव्यै नमः
ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः
ॐ मुक्तिदात्र्यै नमः
ॐ राजराजेश्वर्यै नमः
ॐ विद्याप्रदायिन्यै नमः
ॐ भवरूपायै नमः
ॐ विश्वमोहिन्यै नमः
ॐ शंकर्यै नमः
ॐ शत्रुसंहर्त्र्यै नमः

ॐ त्रिपुरायै नमः
ॐ त्रिपुरेश्वर्यै नमः
ॐ श्रीशारदासंसेव्यायै नमः
ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः
ॐ श्रीमन्मुनीन्द्रसंसेव्याय नमः
ॐ श्रीमन्नगरनायिकायै नमः
ॐ श्रीराजराजेश्वर्यै नमः
ॐ श्रीस्वर्णगौर्यै नमः
ॐ श्रीमात्रे नमः
ॐ श्रीमहाराज्ञ्यै नमः

टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां