तुलसी पावनी पूज्या वृन्दावननिवासिनी !


ज्ञानदात्री ज्ञानमयी निर्मला सर्वपूजिता ॥1॥


सती पतिव्रता वृन्दा क्षीराब्धिमथनोद्भवा !

कृष्णवर्णा रोगहन्त्री त्रिवर्णा सर्वकामदा ॥2॥


लक्ष्मीसखी नित्यशुद्धा सुदती भूमिपावनी !

हरिध्यानैकनिरता हरिपादकृतालया ॥3॥


पवित्ररूपिणी धन्या सुगन्धिन्यमृतोद्भवा !

सुरूपारोग्यदा तुष्टा शक्तित्रितयरूपिणी  ॥4॥


देवी देवर्षिसंस्तुत्या कान्ता विष्णुमनःप्रिया !

भूतवेतालभीतिघ्नी महापातकनाशिनी ॥5॥


मनोरथप्रदा मेधा कान्तिर्विजयदायिनी !

शंखचक्रगदापद्मधारिणी कामरूपिणी ॥6॥


अपवर्गप्रदा श्यामा कृशमध्या सुकेशिनी !

वैकुण्ठवासिनी नन्दा बिंबोष्ठी कोकिलस्वना ॥7॥


कपिला निम्नगाजन्मभूमी आयुष्यदायिनी !

वनरूपा दुःखनाशी अविकारा चतुर्भुजा ॥8॥


गरुत्मद्वाहना शान्ता दान्ता विघ्ननिवारिणी !

विष्णुमूलिका पुष्टा त्रिवर्गफलदायिनी ॥9॥


महाशक्तिर्महामाया लक्ष्मीवाणीसुपूजिता !

सुमंगल्यर्चनप्रीता सौमङ्गल्यविवर्धिनी ॥10॥ 


चातुर्मासोत्सवाराध्या विष्णुसान्निध्यदायिनी !

उत्तानद्वादशीपूज्या सर्वदेवप्रपूजिता ॥11॥


गोपीरतिप्रदा नित्या निर्गुणा पार्वतीप्रिया !

अपमृत्युहरा राधाप्रिया मृगविलोचना ॥12॥


अम्लाना हंसगमना कमलासनवन्दिता !

भूलोकवासिनी शुद्धा रमकृष्णादिपूजिता ॥13॥


सीतापूज्या राममनःप्रिया नन्दनसंस्थिता !

सर्वतीर्थमयी मुक्ता लोकसृष्टिविधायिनी ॥14॥


प्रातर्दृश्या ग्लानिहन्त्री वैष्णवी सर्वसिद्धिदा !


नारायणी सन्ततिदा मूलमृद्धारिपावनी  ॥15॥


अशोकवनिकासंस्था सीताध्याता निराश्रया !

गोमतीसरयूतीररोपिता कुटिलालका  ॥16॥


अपात्रभक्ष्यपापघ्नी दानतोयविशुद्धिदा !

श्रुतिधारणसुप्रीता शुभा सर्वेष्टदायिनी ॥17॥


Read Also - Tulsi Chalisa

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने