वरद गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali

ॐ गणेशाय नम:
ॐ विघ्नराजाय नम:
ॐ विघ्नहन्त्रे नम:

ॐ गणाधिपाय नम:
ॐ लम्बोदराय नम:
ॐ वक्रतुण्डाय नम:
ॐ विकटाय नम:
ॐ गणनायकाय नम:

ॐ गजास्याय नम:
ॐ सिद्धिदात्रे नम:
ॐ खर्वाय नम:
ॐ मूषिकवाहनाय नम:

ॐ मूषका नम:
ॐ गणराजाय नम:
ॐ शैलजानन्ददायकाय नम:
ॐ गुहाग्रजाय नम:
ॐ महातेजसे नम:

ॐ कुब्जाय नम:
ॐ भक्तप्रियाय नम:
ॐ प्रभवे नम:
ॐ सिन्दूराभाय नम:
ॐ गणाध्यक्षाय नम:
ॐ त्रिनेत्राय नम:

ॐ धनदायकाय नम:
ॐ वामनाय नम:
ॐ शूर्पकर्णाय नम:
ॐ धूम्राय नम:
ॐ शंकरनन्दना नम:
ॐ सर्वार्तिनाशकाय नम:

ॐ विज्ञा नम:
ॐ कपिलाय नम:
ॐ मोदकप्रिया नम:
ॐ संकष्टनाशनाय नम:
ॐ देवाय नम:
ॐ सुरासुरनमस्कृताय नम:

ॐ उमासुताय नम:
ॐ कृपालव नम:
ॐ सर्वज्ञाय नम:
ॐ प्रियदर्शनाय नम:
ॐ हेरम्बाय नम:
ॐ रक्तनेत्राय नम:
ॐ स्थूलमूर्तये नम:
ॐ प्रतापवते नम:
ॐ सुखदाय नम:

ॐ कार्यकर्त्रे नम:
ॐ बुद्धिदाय नम:
ॐ व्याधिनाशकाय नम:
ॐ इक्षुदण्डप्रियाय नम:
ॐ शूराय नम:
ॐ क्षमायुक्ता नम:
ॐ अघनाशकाय नम:
ॐ एकदन्ताय नम:

ॐ महोदराय नम:
ॐ सर्वदाय नम:
ॐ गजकर्षकाय नम:
ॐ विनायकाय नम:
ॐ जगत्पूज्याय नम:
ॐ फलदाय नम:

ॐ भक्तवत्सलाय नम:
ॐ विद्याप्रदाय नम:
ॐ महोत्साहाय नम:
ॐ दुःखदौर्भाग्यनाशनाय नम:
ॐ मिष्टप्रियाय नम:
ॐ फालचन्द्राय नम:
ॐ नित्यसौभाग्यवर्धनाय नम:
ॐ दानपूरार्द्रगण्डाय नम:

ॐ अंशकाय नम:
ॐ विबुधप्रियाय नम:
ॐ रक्ताम्बरधराय नम:
ॐ श्रेष्ठाय नम:
ॐ सुभगाय नम:
ॐ नागभूषणाय नम:
ॐ शत्रुध्वंसिने नम:
ॐ चतुर्बाहवे नम:
ॐ सौम्याय नम:
ॐ दारिद्र्यनाशकाय नम:
ॐ आदिपूज्याय नम:
ॐ दयाशीला नम:
ॐ रक्तमुण्डाय नम:

ॐ महोदयाय नम:
ॐ सर्वगाय नम:
ॐ सौख्यकृत नम:
ॐ शुद्धाय नम:

ॐ कृत्यपूज्या नम:
ॐ बुधप्रियाय नम:
ॐ सर्वदेवमया नम:
ॐ शान्ताय नम:
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नम:
ॐ विद्यावते नम:
ॐ दानशीलाय नम:
ॐ वेदविदे नम:

ॐ मन्त्रविदे नम:
ॐ सुधिये नम:
ॐ अविज्ञातगतये नम:
ॐ ज्ञानिने नम:
ॐ ज्ञानिगम्याय नम:
ॐ मुनिस्तुताय नम:
ॐ योगज्ञाय नम:
ॐ योगपूज्याय नम:
ॐ फालनेत्राय नम:
ॐ शिवात्मजाय नम:
ॐ सर्वमन्त्रमयाय नम:

ॐ श्रीमते नम:
ॐ अवशाय नम:
ॐ वशकारकाय नम:
ॐ विघ्नध्वंसिने नम:
ॐ सदाहृष्टाय नम:
ॐ भक्तानां फलदायकाय नम:

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने