श्री अन्जनेया अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali

ॐ श्री आंजनॆयाय नमः ।
ॐ महावीराय नमः ।
ॐ हनुमतॆ नमः ।

ॐ मारुतात्मजाय नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ।
ॐ सीतादॆविमुद्राप्रदायकाय नमः ।
ॐ अशॊकवनिकाच्छॆत्रॆ नमः ।
ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः ।

ॐ सर्वबंधविमॊक्त्रॆ नमः ।
ॐ रक्षॊविध्वंसकारकाय नमः ॥ १० ॥
ॐ परविद्यापरिहाराय नमः ।
ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः ।
ॐ परमंत्रनिराकर्त्रॆ नमः ।

ॐ परयंत्रप्रभॆदकाय नमः ।
ॐ सर्वग्रह विनाशिनॆ नमः ।
ॐ भीमसॆनसहायकृतॆ नमः ।

ॐ सर्वदुःखहराय नमः ।
ॐ सर्वलॊकचारिणॆ नमः ।
ॐ मनॊजवाय नमः ।

ॐ पारिजातधृममूलस्थाय नमः ॥ २० ॥
ॐ सर्वमंत्र स्वरूपवतॆ नमः ।
ॐ सर्वतंत्र स्वरूपिणॆ नमः ।
ॐ सर्वयंत्रात्मकाय नमः ।

ॐ कपीश्वराय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ सर्वरॊगहराय नमः ।ॐ प्रभवॆ नमः ।
ॐ बलसिद्धिकराय नमः ।
ॐ सर्वविद्यासंपत्प्रदायकाय नमः ।
ॐ कपिसॆनानायकाय नमः ॥ ३० ॥

ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः ।
ॐ कुमारब्रह्मचारिणॆ नमः ।
ॐ रत्नकुंडलदीप्तिमतॆ नमः ।
ॐ चंचलद्वाल सन्नद्धलंबमान शिखॊज्ज्वलाय नमः ।

ॐ गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।
ॐ कारागृहविमॊक्त्रॆ नमः ।
ॐ शृंखलाबंधमॊचकाय नमः ।

ॐ सागरॊत्तारकाय नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ रामदूताय नमः ।

ॐ प्रतापवतॆ नमः ।
ॐ वानराय नमः ।
ॐ कॆसरीपुत्राय नमः ।
ॐ सीताशॊकनिवारणाय नमः ।
ॐ अंजनागर्भसंभूताय नमः ।
ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः ।

ॐ विभीषण प्रियकराय नमः ।
ॐ दशग्रीव कुलांतकाय नमः ।
ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रॆ नमः ॥ ५० ॥
ॐ वज्रकायाय नमः ।
ॐ महाद्युतयॆ नमः ।


ॐ चिरंजीविनॆ नमः ।
ॐ रामभक्ताय नमः ।
ॐ दैत्यकार्यविघातकाय नमः ।
ॐ अक्षहंत्रॆ नमः ।

ॐ कांचनाभाय नमः ।
ॐ पंचवक्त्राय नमः ।
ॐ महातपसॆ नमः ।

ॐ लंकिणीभंजनाय नमः ॥ ६० ॥
ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ सिंहिकाप्राणभंजनाय नमः ।
ॐ गंधमादनशैलस्थाय नमः ।

ॐ लंकापुरविदाहकाय नमः ।
ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।

ॐ दैत्यकुलांतकाय नमः ।
ॐ सुरार्चिताय नमः ।
ॐ महातॆजसॆ नमः ॥ ७० ॥
ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः ।
ॐ कामरूपिणॆ नमः ।

ॐ पिंगलाक्षाय नमः ।
ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः ।

ॐ कबलीकृतमार्तांडमंडलाय नमः ।
ॐ विजितॆंद्रियाय नमः ।
ॐ रामसुग्रीवसंधात्रॆ नमः ।
ॐ महिरावणमर्दनाय नमः ।


ॐ स्फटिकाभाय नमः ।
ॐ वागधीशाय नमः ॥ ८० ॥
ॐ नवव्य़ाकृतीपंडिताय नमः ।
ॐ चतुर्बाहवॆ नमः ।

ॐ दीनबंधवॆ नमः ।
ॐ महात्मनॆ नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ संजीवननगाहर्त्रॆ नमः ।

ॐ शुचयॆ नमः ।
ॐ वाग्मिनॆ नमः ।
ॐ दृढव्रताय नमः ।
ॐ कालनॆमिप्रमथनाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ हरिमर्कट मर्कटाय नमः ।

ॐ दांताय नमः ।
ॐ शांताय नमः ।
ॐ प्रसन्नात्मनॆ नमः ।
ॐ शतकंठ मदापहृतॆ नमः ।

ॐ यॊगिनॆ नमः ।
ॐ रामकथालॊलाय नमः ।
ॐ सीतान्वॆषण पंडिताय नमः ।
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ वज्रनखाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः ।
ॐ इंद्रजित्प्रहितामॊघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकाय नमः ।
ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासिनॆ नमः ।
ॐ शरपंजरभॆदकाय नमः ।

ॐ दशबाहवॆ नमः ।
ॐ लॊकपूज्याय नमः ।
ॐ जांबवत्प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐ सीतासमॆतश्रीराम पादसॆवा दुरंधराय नमः ॥ १०८ ॥

॥ इति श्री आंजनॆय अष्टॊत्तर शतनामावली संपूर्णम्‌ ॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने