Subscribe Us

राहु अष्टोत्तर शतनामावली || Rahu Ashtottara Shatanamavali

राहु अष्टोत्तर शतनामावली || Rahu Ashtottara Shatanamavali

ॐ राहवॆ नमः  ।   
ॐ सिंहिकॆयाय नमः  ।
ॐ विधंतुदाय नमः  ।  
ॐ सुरशत्रवॆ नमः  ।

ॐ तमसॆ नमः  । 
ॐ फणिनॆ नमः  ।
ॐ गार्ग्यानयाय नमः  ।  
ॐ सुरागवॆ नमः  ।
ॐ नीलजीमूतसंकाशाय नमः ।

ॐ चतुर्भुजाय नमः  ॥ १० ॥
ॐ खड्गखॆटकधारिणॆ नमः  ।  
ॐ वरदायकहस्ताय नमः  ।
ॐ शूलायुधाय नमः  ।  

ॐ मॆघवर्णाय नमः  ।
ॐ कृष्णध्वजपताकवतॆ नमः ।
ॐ दक्षिणाभिमुखरथाय नमः ।
ॐ तीक्ष्णदंष्ट्रकराय नमः ।
ॐ शूर्पाकारसनस्थाय नमः  ।
ॐ गॊमॆधाभरणप्रियाय नमः ।

ॐ माषप्रियाय नमः ॥ २० ॥
ॐ काश्यपर्षिनंदनाय नमः  ।  
ॐ भुजगॆश्वराय नमः  ।
ॐ उल्कापातयित्रॆ नमः  । 

ॐ शूलनिधिपाय नमः  ।
ॐ कृष्णसर्पराज्ञॆ नमः ।
ॐ वृषत्पालाव्रतास्याय नमः  ।ॐ अर्धशरीराय नमः  । 
ॐ जाड्यप्रदाय नमः  ।
ॐ रवींदुभीकराय नमः  । 
ॐ छायास्वरूपिणॆ नमः  ॥ ३० ॥

ॐ कथिनांगकाय नमः  ।  
ॐ द्विषट्‌ चक्रछॆदकाय नमः  ।
ॐ कराळास्याय नमः   ।  
ॐ भयंकराय नमः  ।
ॐ क्रूरकर्मिणॆ नमः  ।  

ॐ तमॊरूपाय नमः  ।
ॐ श्यामात्मनॆ नमः  ।  
ॐ नीललॊहिताय नमः  ।
ॐ किरीटिनॆ नमः   ।  
ॐ नीलवसनाय नमः  ॥ ४० ॥
ॐ शनिसामंतवर्त्मगाय नमः ।

ॐ चंडालवर्णाय नमः  ।
ॐ आत्वर्क्ष्यभवाय नमः  ।  
ॐ मॆषभवाय नमः  ।
ॐ शनिलत्पलदाय नमः  ।  
ॐ शूलाय नमः  ।
ॐ अपसव्यगतयॆ नमः  ।  
ॐ उपरागकराय नमः  ।
ॐ सूर्यॆंदुच्छविव्रातकराय नमः ।

ॐ नीलपुष्पविहाराय नमः ॥ ५० ॥
ॐ ग्रहश्रॆष्ठाय नमः  । 
ॐ अष्टमग्रहाय नमः  ।

ॐ कबंधमात्रदॆहाय नमः ।
ॐ यातुधानकुलॊद्भवाय नमः ।
ॐ गॊविंदवरपात्राय नमः ।
ॐ दॆवजातिप्रविष्ठकाय नमः ।
ॐ क्रूराय नमः  ।  

ॐ घॊराय नमः  ।
ॐ शनॆर्मित्राय नमः  ।  
ॐ शुक्रमित्राय नमः  ॥ ६० ॥
ॐ अगॊचराय नमः  ।   
ॐ मौनयॆ नमः  ।
ॐ गंगास्नानयात्राय नमः ।
ॐ स्वगृहॆभूबलाढ्यकाय नमः ।
ॐ स्वगृहॆस्यबलहृतॆ नमः ।

ॐ मातामहकारकाय नमः ।
ॐ चंद्रायुतचंडालजन्मसूचकाय नमः ।
ॐ जन्मसिंहाय नमः ।
ॐ राज्यधात्रॆ नमः  ।  
ॐ महाकायाय नमः  ॥ ७० ॥
ॐ जन्मकर्त्रॆ नमः  ।  
ॐ राज्यकर्त्रॆ नमः  ।
ॐ मत्तकाज्ञानप्रदायिनॆ नमः ।

ॐ जन्मकन्याराज्यदायकाय नमः  ।
ॐ जन्महानिदाय नमः  । 
ॐ नवमॆपितृरॊगाय नमः  ।
ॐ पंचमॆशॊकनायकाय नमः ।
ॐ द्यूनॆकळत्रहंत्रॆ नमः ।

ॐ सप्तमॆकलहप्रदायकाय नमः ।
ॐ षष्ठॆवित्तदात्रॆ नमः ॥ ८० ॥

ॐ चतुर्थॆवरदायकाय नमः ।
ॐ नवमॆपापदात्रॆ नमः ।
ॐ दशमॆशॊकदायकाय नमः ।
ॐ आदौयशःप्रदात्रॆ नमः ।
ॐ अंत्यवैर्यप्रदायकाय नमः  ।

ॐ कलात्मनॆ नमः  ।
ॐ गॊचराचराय नमः  । 
ॐ धनॆककुत्प्रदायकाय नमः  ।
ॐ पंचमॆदृषणाशृंगदायकाय नमः । 
ॐ स्वर्भानवॆ नमः  ॥ ९० ॥

ॐ बलिनॆ नमः  । 
ॐ महासौख्यप्रदायकाय नमः  ।
ॐ चंद्रवैरिणॆ नमः  । 
ॐ शाश्वताय नमः  ।
ॐ सूर्यशतृवॆ नमः  । 

ॐ पापग्रहाय नमः  ।
ॐ शांभवाय नमः  । 
ॐ पूज्यकाय नमः  ।
ॐ पाठिनपूर्णदाय नमः ।
ॐ पैठीनसकुलॊद्भवाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ भक्तरक्षाय नमः  ।  
ॐ राहुमूर्तयॆ नमः  ।
ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः  । 
ॐ दीर्घाय नमः  ।
ॐ कृष्णाय नमः  ।  

ॐ अशिवणॆ नमः  ।
ॐ विष्णुनॆत्रारयॆ नमः  । 
ॐ दॆवाय नमः  ।
ॐ दानवाय नमः  ॥ १०९ ॥

॥ इति  राहु अष्टॊत्तर शतनामावळि संपूर्णम्‌

टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां