श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavali

ॐ नारसिंहाय नमः ।
ॐ महासिंहाय नमः ।
ॐ दिव्यसिंहाय नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ उग्रसिंहाय नमः ।
ॐ महादॆवाय नमः ।

ॐ स्तंभजाय नमः ।
ॐ उग्रलॊचनाय नमः ।
ॐ रौद्राय नमः ।
ॐ सर्वाद्भुताय नमः ॥ १० ॥
ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ यॊगानंदाय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ हरियॆ नमः ।
ॐ कॊलाहलाय नमः ।

ॐ चक्रिणॆ नमः ।
ॐ विजयाय नमः ।
ॐ जयवर्धनाय नमः ।
ॐ पंचाननाय नमः ।
ॐ परब्रह्मणॆ नमः ॥ २० ॥
ॐ अघॊराय नमः ।

ॐ घॊरविक्रमाय नमः ।
ॐ ज्वलन्मुखाय नमः ।
ॐ ज्वालामालिनॆ नमः ।
ॐ महाज्वालाय नमः ।
ॐ महाप्रभवॆ नमः ।ॐ निटिलाक्षाय नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ दुर्निरीक्षाय नमः ।
ॐ प्रतापनाय नमः ॥ ३० ॥
ॐ महादंष्ट्रायुधाय नमः ।

ॐ प्राज्ञाय नमः ।
ॐ चंडकॊपिनॆ नमः ।
ॐ सदाशिवाय नमः ।
ॐ हिरण्यकशिपुध्वंसिनॆ नमः ।
ॐ दैत्यदानवभंजनाय नमः ।
ॐ गुणभद्राय नमः ।

ॐ महाभद्राय नमः ।
ॐ बलभद्रकाय नमः ।
ॐ सुभद्रकाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ कराळाय नमः ।
ॐ विकराळाय नमः ।
ॐ विकर्त्रॆ नमः ।
ॐ सर्वकर्तृकाय नमः ।
ॐ शिंशुमाराय नमः ।
ॐ त्रिलॊकात्मनॆ नमः ।

ॐ ईशाय नमः ।
ॐ सर्वॆश्वराय नमः ।
ॐ विभवॆ नमः ।
ॐ भैरवाडंबराय नमः ॥ ५० ॥
ॐ दिव्याय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।

ॐ कविमाधवाय नमः ।
ॐ अधॊक्षजाय नमः ।
ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ शर्वाय नमः ।
ॐ वनमालिनॆ नमः ।
ॐ वरप्रदाय नमः ।

ॐ विश्वंभराय नमः ।
ॐ अद्भुताय नमः ॥ ६० ॥
ॐ भव्याय नमः ।
ॐ श्रीविष्णवॆ नमः ।
ॐ पुरुषॊत्तमाय नमः ।
ॐ अनघास्त्राय नमः ।
ॐ नखास्त्राय नमः ।

ॐ सूर्यज्यॊतिषॆ नमः ।
ॐ सुरॆश्वराय नमः ।
ॐ सहस्रबाहवॆ नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॥ ७० ॥
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ वज्रनखाय नमः ।
ॐ महानंदाय नमः ।
ॐ परंतपाय नमः ।

ॐ सर्वमंत्रैकरूपाय नमः ।
ॐ सर्वयंत्र विधारणाय नमः ।
ॐ सर्वतंत्रात्मकाय नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।

ॐ सुव्यक्ताय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॥ ८० ॥
ॐ वैशाखशुक्लभूतॊत्थाय नमः ।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
ॐ उदारकीर्तयॆ नमः ।
ॐ पुण्यात्मनॆ नमः ।
ॐ महात्मनॆ नमः ।

ॐ दंडविक्रमाय नमः ।
ॐ वॆदत्रयप्रपूज्याय नमः ।
ॐ भगवतॆ नमः ।
ॐ परमॆश्वराय नमः ।
ॐ श्रीवत्सांकाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
ॐ जगद्व्यापिनॆ नमः ।
ॐ जगन्मयाय नमः ।

ॐ जगत्पालाय नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ द्विरूपभृतॆ नमः ।
ॐ परमात्मनॆ नमः ।
ॐ परंज्यॊतिषॆ नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ नृकॆसरिणॆ नमः ।
ॐ परतत्त्वाय नमः ।
ॐ परंधाम्नॆ नमः ।
ॐ सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ।
ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः ।
ॐ सर्वात्मनॆ नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ प्रह्लादपालकाय नमः ॥ १०८ ॥

॥ श्री नरसिंहाष्टॊत्तर शतनामावलिः सपूर्णम्‌ ॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने