श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Krishna Ashtottara Shatanamavali

ॐ श्रीकृष्णाय नमः ।
ॐ कमलनाथाय नमः ।
ॐ वासुदॆवाय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ वसुदॆवात्मजाय नमः ।
ॐ पुण्याय नमः ।

ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः ।
ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ।
ॐ यशॊदावत्सलाय नमः ।
ॐ हरियॆ नमः ॥ १० ॥
ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशंखाद्युदायुधाय नमः ।

ॐ दॆवकीनंदनाय नमः ।
ॐ श्रीशाय नमः ।
ॐ नंदगॊपप्रियात्मजाय नमः ।
ॐ यमुनावॆगसंहारिणॆ नमः ।
ॐ बलभद्रप्रियानुजाय नमः ।
ॐ पूतनाजीवितहराय नमः ।
ॐ शकटासुरभंजनाय नमः ।
ॐ नंदव्रज जनानंदिनॆ नमः ।
ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ॥ २० ॥

ॐ नवनीतविलिप्तांगाय नमः ।
ॐ नवनीतवराहाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ नवनीतनटनाय नमः ।
ॐ मुचुकुंदप्रसादकाय नमः ।
ॐ षॊडशस्त्रीसहस्रॆशाय नमः ।
ॐ त्रिभंगिनॆ नमः ।
ॐ मधुराकृतयॆ नमः ।
ॐ शुकवागमृताब्धिंदवॆ नमः ।

ॐ गॊविंदाय नमः ॥ ३० ॥
ॐ यॊगिनांपतयॆ नमः ।
ॐ वत्सवाटचराय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ।
ॐ धॆनुकासुरभंजनाय नमः ।
ॐ तृणीकृततृणावर्ताय नमः ।
ॐ यमळार्जुनभंजनाय नमः ।
ॐ उत्तालतालभॆत्रॆ नमः ।

ॐ गॊपगॊपीश्वराय नमः ।
ॐ यॊगिनॆ नमः ।
ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ इळापतयॆ नमः ।
ॐ परंज्यॊतिषॆ नमः ।
ॐ यादवॆंद्राय नमः ।
ॐ यदूद्वहाय नमः ।
ॐ वनमालिनॆ नमः ।

ॐ पीतवासिनॆ नमः ।
ॐ पारिजातापहारकाय नमः ।
ॐ गॊवर्धनाचलॊद्धर्त्रॆ नमः ।
ॐ गॊपालाय नमः ।
ॐ सर्वपालकाय नमः ॥ ५० ॥
ॐ अजाय नमः ।
ॐ निरंजनाय नमः ।
ॐ कामजनकाय नमः ।

ॐ कंजलॊचनाय नमः ।
ॐ मदुघ्नॆ नमः ।
ॐ मथुरानाथाय नमः ।
ॐ द्वारकानायकाय नमः ।
ॐ बलिनॆ नमः ।
ॐ बृंदावनांत संचारिणॆ नमः ।
ॐ तुलसीदामभूषणाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ श्यमंतकमणिहर्त्रॆ नमः ।
ॐ नरनारायणात्मकाय नमः ।
ॐ कुब्जाकृष्णांबरधराय नमः ।
ॐ मायिनॆ नमः ।
ॐ परमपुरुषाय नमः ।
ॐ मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः ।
ॐ संसारवैरिणॆ नमः ।

ॐ कंसारयॆ नमः ।
ॐ मुरारयॆ नमः ।
ॐ नरकांतकाय नमः ॥ ७० ॥
ॐ अनादिब्रह्मचारिणॆ नमः ।
ॐ कृष्णाव्यसनकर्शकाय नमः ।
ॐ शिशुपालशिरश्छॆत्रॆ नमः ।
ॐ दुर्यॊधनकुलांतकाय नमः ।

ॐ विदुराक्रूरवरदाय नमः ।
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ सत्यवाचॆ नमः ।
ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ।
ॐ सत्यभामारताय नमः ।
ॐ जयिनॆ नमः ।
ॐ सुभद्रापूर्वजाय नमः ।
ॐ जिष्णवॆ नमः ।
ॐ भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः ।

ॐ जगद्गुरवॆ नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ वॆणुनादविशारदाय नमः ।
ॐ वृषभासुर विध्वंसिनॆ नमः ।
ॐ बाणासुरकरातंकाय नमः ।
ॐ युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रॆ नमः ।
ॐ बर्हीबर्हावसंतकाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ पार्थसारथयॆ नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ गीतामृत महॊदधयॆ नमः ।
ॐ काळीयफणिमाणिक्यरंजित श्रीपदांबुजाय नमः ।

ॐ दामॊदराय नमः ।
ॐ यज्ञभॊक्त्रॆ नमः ।
ॐ दानवॆंद्रविनाशकाय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ परब्रह्मणॆ नमः ।
ॐ पन्नगाशनवाहनाय नमः ॥ १०० ॥
ॐ जलक्रीडासमासक्त गॊपीवस्त्रापहारकाय नमः ।

ॐ पुण्यश्लॊकाय नमः ।
ॐ तीर्थपादाय नमः ।
ॐ वॆदवॆद्याय नमः ।
ॐ दयानिधयॆ नमः ।
ॐ सर्वतीर्थात्मकाय नमः ।
ॐ सर्वग्रहरूपिणॆ नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ॥ १०८ ॥


॥ श्री कृष्णाष्टॊत्तर शतनामवली संपूर्णम्‌ ॥

Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने