श्री वेंकटेश अष्टकम || Sri Venkatesa Ashtakam

श्री वेंकटेश अष्टकम || Sri Venkatesa Ashtakam


ॐतत्सदिति निर्देश्यं जगज्जन्मादिकारणम् ।

अनन्तकल्याणगुणं वन्दे श्रीवेङ्कटेश्वरम् ॥ १॥


नतामरशिरोरत्न श्रीयुतम् श्रीपदाम्बुजम् ।

प्रावृषेण्यघनश्यामं वन्दे श्रीवेङ्कटेश्वरम् ॥ २॥


मोहादिषडरिव्यूहग्रहाकुलमहार्णवे ।

मज्जतां तरणीं नॄणां वन्दे श्रीवेङ्कटेश्वरम् ॥ ३॥


नाथं त्रिजगतां एकं साधुरक्षणदीक्षितम् ।

श्रीशेषशैलमध्यस्थं वन्दे श्रीवेङ्कटेश्वरम् ॥ ४॥


राजद्राजीवपत्रश्रीमदमोचनलोचनम् ।

मन्दहासलसद् वक्त्रं वन्दे श्रीवेङ्कटेश्वरम् ॥ ५॥


यन्मुखेन्दुस्मितज्योत्स्ना भूयसीं तमसां ततिम् ।

विधुनोति प्रपन्नानां वन्दे श्रीवेङ्कटेश्वरम्॥ ६॥


नान्तस्य कस्यचिद् वाक्यं शब्दस्यानन्य वाचिनः ।

ब्रह्मारुद्रेन्द्रजनकं वन्दे श्रीवेङ्कटेश्वरम् ॥ ७॥


यद्वक्षःस्थलमध्यास्य भाति श्रीरनपायिनी ।

तडिल्लेखेवाभ्रमध्ये वन्दे श्रीवेङ्कटेश्वरम् ॥ ८॥


वेङ्कटेशाष्टकमिदं नरकण्ठीरवोदितम् ।

यः पठेत् सततं भक्त्या तस्मै विष्णुः प्रसीदति ॥


॥ इति श्री वट्टेपल्ले नरकण्ठीरव शास्त्रि विरचितम् श्री वेङ्कटेशाष्टकं समाप्तम् ॥

Venkatesa Ashtakam

Venkatesa Ashtakam


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां