Subscribe Us

श्री राम मंगलाष्टक || Sri Rama Mangalashtakam

श्री राम मंगलाष्टक || Sri Rama Mangalashtakam| अथ श्रीराममङ्गलाष्टकम् ।

सङ्गीतप्राणमूलाय सप्तस्वराधिवासिने ।

षड्जाधारश्रुतिस्थाय सद्गुरुस्वाय मङ्गलम् ॥ १॥


ऋषभारूढनूताय रिपुसूदनकीर्तये ।

ऋषिश्रेष्ठसुगीताय रिपुभीमाय मङ्गलम् ॥ २॥


गङ्गापावनपादाय गम्भीरस्वरभाषिणे ।

गान्धर्वगानलोलाय गभीराय सुमङ्गलम् ॥ ३॥


मङ्गलं क्षितिजापाय मङ्गलानन्दमूर्तये ।

मङ्गलश्रीनिवासाय माधवाय सुमङ्गलम् ॥ ४॥


पञ्चमस्वरगेयाय परिपूर्णस्वराब्धये ।

पाथोधिरागरङ्गाय परार्थाय सुमङ्गलम् ॥ ५॥


धन्याय धर्मपालाय धैवत्यधैर्यदायिने ।

ध्याताय ध्यानगम्याय ध्यातरूपाय मङ्गलम् ॥ ६॥


निषादगुहमित्राय निशाचरमदारये ।

निर्वाणफलदात्रे च नित्यानन्दाय मङ्गलम् ॥ ७॥


सप्तस्वराधिनाथाय सङ्गीतकृतिसेविने ।

सद्गुरुस्वामिगेयाय सीतारामाय मङ्गलम् ॥ ८॥

| इति सद्गुरुश्रीत्यागराजस्वामिनः शिष्यया भक्तया पुष्पया अनुरागेण कृतं श्रीराममङ्गलाष्टकं गुरौ समर्पितम् ।

Ram Mangalashtakam

 Rama Mangalashtakam


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां