श्री हनुमदष्टकम् || Sri Hanumath Ashtakam

श्री हनुमदष्टकम् || Sri Hanumath Ashtakam

वैशाखमास कृष्णायां दशमी मन्दवासरे। 
पूर्वभाद्रासु जाताय मङ्गलं श्री हनूमते ॥१॥


गुरुगौरवपूर्णाय फलापूपप्रियाय च। 
नानामाणिक्यहस्ताय मङ्गलं श्री हनूमते॥२॥

सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च ।
उष्ट्रारूढाय वीराय मङ्गलं श्री हनूमते॥३॥

दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च। 
तप्तकाञ्चनवर्णाय मङ्गलं श्री हनूमते ॥४॥

भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे । 
ज्वलत्पावकनेत्राय मङ्गलं श्री हनूमते॥५॥

पम्पातीरविहाराय सौमित्रीप्राणदायिने। 
सृष्टिकारणभूताय मङ्गलं श्री हनूमते॥६॥

रंभावनविहाराय सुपद्मातटवासिने। 
सर्वलोकैकण्ठाय मङ्गलं श्री हनूमते॥७।।


पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च ।
कौण्डिन्यगोत्रजाताय मङ्गलं श्री हनूमत॥८॥

Sri Hanumath Ashtakam

Hanumath Ashtakam


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां