श्री दत्त शरण अष्टकम् || Sri Datta Sharanam Ashtakam || Datta Sharanashtakam

थापिञ्च नीलभा कलीबराय पिन्चवतंसया महेश्वराय ।
भक्तप्रिययमर पुजिताय किरत रुपय नमसिवाय || १ ||

त्रयेमययर्थि विनसनाय त्रैलोक्यनथाय दयपराय ।
योगेन्द्र चित्तंबुज संस्थिताय किरत रुपय नमसिवाय || २ ||


समस्तलोकोत्बव करणाय भवब्दि पोतय भयपःया ।
भुतेस्वराय अखिल भुतितय किरत रुपय नमसिवाय || ३ ||

कल्यनदाय अमल विग्रहाय ज्ननस्वरुपय गुनलयाय ।
विख्याता वीराय विसरधाय किरत रुपय नमसिवाय || ४ ||

अपर दुखर्नव नविकाय क्षिप्र प्रसाद्य वरप्रदाय ।
वीराय नाना मुनि सीवितय किरत रुपय नमसिवाय || ५ ||

महानु भवाय महाभुजाय मही परित्राय समुद्दिदाय ।
चोररी दुष्ट ग्रह नासनाय किरत रुपय नमसिवाय || ६ ||


कोदण्ड बनच्छुरिक विराजत कारयतेहे वैरिकुलन्तकाय ।
भक्तार्ति हन्द्री, परदीवातय किरत रुपय नंसिवाय || ७ ||

अध्यन्त हीनाय निरामयाय सर्वत्मनी कन्मश नासनाय ।
तापत्रयं व्याधि भिषग्वराय किरत रुपय नमसिवाय || ८ ||

dattatreya ashtakam

Datta Sharanam Ashtakam 


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने