Subscribe Us

श्री सुब्रह्मण्य मंगलाष्टक || Shri Subramanya Mangalashtakam

श्री सुब्रह्मण्य मंगलाष्टक || Sri Subramanya Mangalashtakam

॥ श्रीसुब्रह्मण्यमङ्गळाष्टकं ॥

शिवयोसूनुजायास्तु श्रितमन्दार शाखिने ।

शिखिवर्यातुरंगाय सुब्रह्मण्याय मङ्गळं ॥१॥


भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोग विनाशिने ।

राजराजादिवन्द्याय रणधीराय मङ्गळं ॥२॥


शूरपद्मादि दैतेय तमिस्रकुलभानवे ।

तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गळं ॥३॥


वल्लीवदनराजीव मधुपाय महात्मने ।

उल्लसन्मणि कोटीर भासुरायास्तु मङ्गळं ॥४॥


कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने ।

कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गळं ॥५॥


मुक्ताहारलसत् कुण्ड राजये मुक्तिदायिने ।

देवसेनासमेताय दैवतायास्तु मङ्गळं ॥६॥


कनकांबरसंशोभि कटये कलिहारिणे ।

कमलापति वन्द्याय कार्तिकेयाय मङ्गळं ॥७॥


शरकाननजाताय शूराय शुभदायिने ।

शीतभानुसमास्याय शरण्यायास्तु मङ्गळं ॥८॥


मंगळाष्टकमेतन्ये महासेनस्यमानवाः ।

पठन्ती प्रत्यहं भक्त्याप्राप्नुयुस्तेपरां श्रियं ॥९॥


॥ इति सुब्रह्मण्य मङ्गळाष्टकं सम्पूर्णं ॥
Shri Subramanya Mangalashtakam

Subramanya Mangalashtakamटिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां