Subscribe Us

शिव नामावल्यष्टकम् || Shiva Namavalyashtakam

शिव नामावल्यष्टकम् || Shiva Namavalyashtakam || Shiv Namavalya Ashtakamहे चन्द्रचूड मदनान्तक शूलपाणे,

स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो ।


भूतेश भीतभयसूदन मामनाथं,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ १ ॥


हे पार्वतीहृदयवल्लभ चन्द्रमौले,

भूताधिप प्रमथनाथ गिरीशचाप ।


हे वामदेव भव रुद्र पिनाकपाणे,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ २ ॥


हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पञ्चवक्त्र,

लोकेश शेषवलय प्रमथेश शर्व ।


हे धूर्जटे पशुपते गिरिजापते मां,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ३ ॥


हे विश्वनाथ शिव शंकर देवदेव,

गङ्गाधर प्रमथनायक नन्दिकेश ।


बाणेश्वरान्धकरिपो हर लोकनाथ,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ४ ॥


वाराणसीपुरपते मणिकर्णिकेश,

वीरेश दक्षमखकाल विभो गणेश ।


सर्वज्ञ सर्वहृदयैकनिवास नाथ,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ५ ॥


श्रीमन् महेश्वर कृपामय भो दयालो,

हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ ।


भस्माङ्गराग नृकपालकलापमाल,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ६ ॥


कैलासशैलविनिवास वृषाकपे हे,

मृत्युंजय त्रिनयन त्रिजगन्निवास ।


नारायणप्रिय मदापह शक्तिनाथ,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ७ ॥


विश्वेश विश्वभवनाशक विश्वरूप,

विश्वात्मक त्रिभुवनैकगुणाभिवेश ।


हे विश्वबन्धविनिवारण दीनबन्धो,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ८ ॥


गौरीविलासभवनाय महेश्वराय,

पंचाननाय शरणागतरक्षकाय।


शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै,

दारिद्रयदु:खदहनाय नम: शिवाय ।।९।।

।। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं शिवनामावल्यष्टकं सम्पूर्णम् ।।

 Shiv Namavalya Ashtakam

 Shiv Namavalya Ashtakam


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां