शिव नामावल्यष्टकम् || Shiva Namavalyashtakam || Shiv Namavalya Ashtakamहे चन्द्रचूड मदनान्तक शूलपाणे,

स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो ।


भूतेश भीतभयसूदन मामनाथं,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ १ ॥


हे पार्वतीहृदयवल्लभ चन्द्रमौले,

भूताधिप प्रमथनाथ गिरीशचाप ।


हे वामदेव भव रुद्र पिनाकपाणे,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ २ ॥


हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पञ्चवक्त्र,

लोकेश शेषवलय प्रमथेश शर्व ।


हे धूर्जटे पशुपते गिरिजापते मां,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ३ ॥


हे विश्वनाथ शिव शंकर देवदेव,

गङ्गाधर प्रमथनायक नन्दिकेश ।


बाणेश्वरान्धकरिपो हर लोकनाथ,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ४ ॥


वाराणसीपुरपते मणिकर्णिकेश,

वीरेश दक्षमखकाल विभो गणेश ।


सर्वज्ञ सर्वहृदयैकनिवास नाथ,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ५ ॥


श्रीमन् महेश्वर कृपामय भो दयालो,

हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ ।


भस्माङ्गराग नृकपालकलापमाल,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ६ ॥


कैलासशैलविनिवास वृषाकपे हे,

मृत्युंजय त्रिनयन त्रिजगन्निवास ।


नारायणप्रिय मदापह शक्तिनाथ,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ७ ॥


विश्वेश विश्वभवनाशक विश्वरूप,

विश्वात्मक त्रिभुवनैकगुणाभिवेश ।


हे विश्वबन्धविनिवारण दीनबन्धो,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ८ ॥


गौरीविलासभवनाय महेश्वराय,

पंचाननाय शरणागतरक्षकाय।


शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै,

दारिद्रयदु:खदहनाय नम: शिवाय ।।९।।

।। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं शिवनामावल्यष्टकं सम्पूर्णम् ।।

 Shiv Namavalya Ashtakam

 Shiv Namavalya Ashtakam


Post a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने