Subscribe Us

सर्प सूक्त स्तोत्र || Sarpa Suktam Stotra

सर्प सूक्त स्तोत्र || Sarpa Suktam Stotra

ब्रह्मलोकुषु ये सर्पा: शेषनाग पुरोगमा:।

 नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।


इन्द्रलोकेषु ये सर्पा: वासुकि प्रमुखादय:। 

नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।


कद्रवेयाश्च ये सर्पा: मातृभक्ति परायणा। 

नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।


इंद्रलोकेषु ये सर्पा: तक्षका प्रमुखादय:। 

नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।


सत्यलोकेषु ये सर्पा: वासुकिना च रक्षिता। 

नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।


मलये चैव ये सर्पा: कर्कोटक प्रमुखादय:। 

नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।


पृथिव्यांचैव ये सर्पा: ये साकेत वासिता।

नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।


सर्वग्रामेषु ये सर्पा: वसंतिषु संच्छिता। 

नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।


ग्रामे वा यदिवारण्ये ये सर्पा प्रचरन्ति च। 

नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।


समुद्रतीरे ये सर्पा ये सर्पा जलवासिन:। 

नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।


रसातलेषु या सर्पा: अनन्तादि महाबला:। 

नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।।

Sarpa Suktam Stotram

Sarpa Suktam Stotram


टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां