गणेश स्तुति || Ganesh Stuti || Shri Ganesh Stuti

श्लोक

ॐ गजाननं भूंतागणाधि सेवितम्, कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम्।
उमासुतम् शोक विनाश कारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्॥


स्तुति

गाइये गनपति जगबंदन।
संकर-सुवन भवानी नंदन ॥ 1 ॥

गाइये गनपति जगबंदन।

सिद्धि-सदन, गज बदन, बिनायक।
कृपा-सिंधु, सुंदर सब-लायक ॥ 2 ॥

गाइये गनपति जगबंदन।

मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता।
बिद्या-बारिधि, बुद्धि बिधाता ॥ 3 ॥

गाइये गनपति जगबंदन।

मांगत तुलसिदास कर जोरे।
बसहिं रामसिय मानस मोरे ॥ 4 ॥

गाइये गनपति जगबंदन।

shree ganesh stuti

Shree Ganpati stutiPost a Comment

Help us to Build Neat & Clean Content.if you have any information or useful content related to this site. Please Let us know and we are happy to update our content or Publish new Content on this website.

नया पेज पुराने