अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति: || Akrura Krita Sri Krishna Stuti || Krishna Stuti

अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति: || Akrura Krita Sri Krishna Stuti || Krishna Stutiनम: श्रीकृष्णचन्द्राय परिपूर्णतमाय च ।
असंख्याण्डाधिपतये गोलोकपतये नम: ॥१॥

श्रीराधापतये तुभ्यं  व्रजाधीशाय ते नम: 
 नम: श्रीनन्दपुत्राय यशोदानन्दनाय च ॥२॥

देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते ।
यदूत्तम जगन्नाथ पाहि मां पुरुषोत्तम ॥३॥

वाणी सदा ते  गुणवर्णने स्यात्
कर्णौ कथायां  ममदोश्च कर्मणि ।

मन: सदा त्वच्चरणारविन्दयो
र्दृशौ स्फुरद्धामविशेषदर्शने ॥४॥
(गर्ग०, मथुरा० ५।९-१२ )

॥ इति श्रीगर्गसंहितायां मथुराखण्डे अक्रूरकृतश्रीकृष्णस्तुतिः॥

krishna stuti

krishna stuti
टिप्पणी पोस्ट करें

0 टिप्पणियां