ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ।|| Om Bhadram Karnnebhih Shrnnuyaama Devaah || Shanti Mantra

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागँसस्तनू…

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः || Om Sham No Mitrah Sham Varunnah || Shanti Mantra

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्र…

ॐ सर्वेशां स्वस्तिर्भवतु || Om Sarveshaam Svastir-Bhavatu || Shanti Mantra

ॐ सर्वेशां स्वस्तिर्भवतु । सर्वेशां शान्तिर्भवतु । सर्वेशां पुर्णंभवतु । सर्वेशां मङ्गलंभव…

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं || Om Puurnnamadah PuurnnamIdam || Shanti Mantra

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुर्णमुदच्यते पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ॐ शान्तिः…

ॐ असतो मा सद्गमय ।| Om Asato Maa Sad-Gamaya | Shanti Mantra

ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥…

रूद्र गायत्री मंत्र ||| Rudra Gayatri Mantra

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥ Aum Bhur Bhuvah Swaha …

लिंगाष्टकम || Lingashtakam

ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् । जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत् प्रणमाम…

श्री हनुमान साठिका || Shri Hanuman Sathika ||

॥ चौपाइयां ॥ जय जय जय हनुमान अडंगी । महावीर विक्रम बजरंगी ॥ जय कपीश जय पवन कुमार…

श्री हनुमान बाहुक || Shri Hanuman Bahuk ||

॥ छप्पय ॥ सिंधु तरन, सिय-सोच हरन, रबि बाल बरन तनु। भुज बिसाल, मूरति कराल कालहु को काल जनु॥ …

ज़्यादा पोस्ट लोड करें कोई परिणाम नहीं मिला